Vznik APSP

Společnost byla založena společnou vůlí ředitelů škol pro sluchově postiženou mládež při jejich setkání dne 25.3.1997 ve Valašském Meziříčí.

Registrace stanov byla provedena dne 8.4.1997 na Ministerstvu vnitra.